Házirend

A BELÉPÉSSEL A HÁZIRENDET ELFOGADOM, ÉS BE NEM TARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIT VÁLLALOM!

A belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadod a Hungi Vigadó házirendjét és biztonsági rendszabályait, valamint tudomásul veszed, hogy annak betartását a vezetőség és a biztonsági személyzet végzik.

A rendezvényeken való részvételhez érvényes személyi igazolvány és a pénztárnál megváltott belépőjegy szükséges.

Az adott estére megváltott belépő egyszeri belépésre jogosít. Amennyiben elhagyod a klub területét, de később szeretnél újra belépni, új belépő vásárlásával megteheted.

A hatályba lépett jogszabályok, ill. a Hungi Vigadó belső szabályzata értelmében a 18 év alatti személyek 22:00 után nem tartózkodhatnak a disco területén.

Azokat a fiatalokat, akik személyiségi jogaikra vagy egyéb okokra hivatkozva nem mutatják fel a személyi igazolványukat, NEM tudjuk a disco területére beengedni.

A discoban csak kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás! A nem kijelölt helyen dohányzó személyeket a biztonsági személyzet a szórakozó-helyről kivezetheti, és véglegesen kitilthatja. Kijelölt dohányzó terület: a terasz | esetenként a Stefánia – kijelölt helyen.

Face controll! Nem megfelelő viselkedés vagy öltözék esetén a belépést korlátozhatjuk, megtagadhatjuk.

Jegyet nem váltunk vissza!

A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket a biztonsági személyzet tagjai a szórakozó-helyről kivezethetik, és véglegesen kitilthatják. Nézeteltérés vagy esetleges verekedés esetén a rendőrséget értesítjük.

A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás vagy lopás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.

A disco területére üveget, poharat, üvegtárgyat, ütő-, szúró,- vágóeszközt, fegyvert vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. Közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül, ezek észlelésénél a rendőrséget értesíthetjük.

A disco területére italt (alkoholt és alkoholmenteset egyaránt) semmilyen mennyiségben, nem lehet behozni! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki elfogyasztani, ellenkező esetben átadni a biztonsági szolgálatnak vagy a bejáratnál elhelyezett kukákba kidobni.

A jegy megvásárlásával egyidejűleg elfogadod, hogy a rendezvényről hang- és képfelvétel készül, amely a disco weboldalán ill. facebook oldalán megjelenik. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben. Kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak a rendezők belegyezésével lehet készíteni!

A Hungi Vigadó területén a vezetőség írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, árumintát illetve szórólapot osztogatni!

A Tánctéren az italfogyasztás balesetveszélyes! Italfogyasztás a disco bármely más területén lehetséges! Az üres poharakat és üvegeket hagyjátok az legközelebbi italtartó pulton, és NE a földre helyezzétek! (Megkönnyítve a Pohárszedők munkáját!) Az őrizetlenül hagyott italokat a pohárszedők összeszedik, a vendégek biztonsága érdekében.

A pultokba, a szervizfolyosóra, az öltözőkbe, a ruhatárba, az irodákba, továbbá a lemezlovas pultjába – a személyzeten kívül – BELÉPNI, BENYÚLNI TILOS!

Asztalokon, székeken és egyéb bútortárgyakon táncolni életveszélyes és TILOS! Ha valaki felpattan egy bútordarabra ezt kizárólag saját felelősségre teheti. Ebből eredendő bármilyen sérülésért vagy balesetért felelősséget nem vállalunk. A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért illetve mezit láb való táncolás miatt bekövetkező sérülésekért. A kulturált viselkedési forma és megjelenés mindenkitől elvárt!

A Hungi Vigadó területén ruhatár üzemel. Csak az itt elhelyezett ruhaneműkért, és csak és kizárólag a ruhaneműkért vállalunk felelősséget! Kabátokban és táskákban elhelyezett tárcákért, pénzért, mobiltelefonért és egyéb értéktárgyakért felelősséget NEM VÁLLALUNK.

A disco egész területén magára hagyott értéktárgyakért vagy ruhaneműkért a vezetőség nem vállal felelősséget.

Az elvesztett ruhatári jegy esetén a ruhanemű kiadása ruhatári jegy nélkül, KIZÁRÓLAG AZ UTOLSÓ VENDÉG TÁVOZÁSA UTÁN lehetséges!

A megrendelt italok, fogyasztás előtt, a pultnál azonnal fizetendők.

Kérjük, a személyzet egyik tagját se zavarjátok a folyamatos munka-végzésben!

Kérjük, a szórakozóhely előtt mellőzzék a szemetelést!

A pontos programok a disco honlapján ill. facebook oldalán találhatók. A vezetőség a műsorváltozás jogát fenntartja.

A fenti szabályokat megszegő látogatókat a biztonsági személyzet a helyszínről eltávolítja és ebben az esetben a jegy árát sem köteles visszatéríteni! A biztonságos szórakozás érdekében kérjük a fenti szabályok betartását.

Jó szórakozást kívánunk: Hungi Vigadó Csapata

A házirend a www.hungiszeged.hu oldalon közzétételre került.